G3N Coremo Hydraulic Failsafe Caliper Brake

 

Caliper Brake Type Caliper Brake Part Number Caliper Brake Disc Thickness Ca;iper Brake
PDF Drawings
G2N-ID A2886 25.4mm PDF Format
  A2890 40 mm PDF Format
G3N-ID A2172 25.4mm PDF Format
  A2897 40 mm PDF Format
!
 <<